Consulting

Op het gebied van advies en ondersteuning kan ProjectSoft B.V. u helpen.

 

Projecten worden vaak niet binnen tijd en budget opgeleverd. Onvoldoende risicomanagement, resourcemanagement en planningsvaardigheden liggen hier vaak aan ten grondslag. ProjectSoft B.V. is actief op het gebied van (interim) projectmanagement en is gespecialiseerd in het plannen en begeleiden van projecten. Onze projectleiders hebben ruime ervaring op het gebied van projectmanagement en -advisering en zorgen met deze ervaring dat de projecten van onze klanten op tijd én binnen budget worden opgeleverd.

 

Tevens hebben we diverse projectmedewerkers beschikbaar op het gebied van: Microsoft netwerken, MS office-applicaties, database administrators (Oracle/Microsoft SQL Server), Java ontwikkelaars en ICT consultants. Deze vaktechnische medewerkers zijn beschikbaar voor zowel korte- als langlopende projecten. ProjectSoft B.V. is de gespecialiseerde dienstverlener in consulting, ICT en outsourcing. Onze ICT-professionals zijn gespecialiseerd in markt leidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard softwarepakketten. Onze activiteiten draaien om het tot stand komen van toekomstgerichte applicaties, de implementatie van softwarepakketten en de integratie daarvan in bestaande ICT-omgevingen. Wij richten ons vooral op die activiteiten waarvoor klant- en businesskennis noodzakelijk is.