Real time analyses

Real time mogelijkheden tot rapportage, analyse en inzage in uw contracten, leveranciers, cashflow en vele andere niveaus binnen ContractSoft met de BI module en de verschillende dashboards.

ContractSoft ondersteunt standaard een groot aantal opties, welke rol-gebaseerd zijn. Van belang bij de inrichting is welke contracttypes (met een risico bepaling, met bijvoorbeeld als criterium welke impact het contract heeft op bedrijfsprocessen en continuïteit) worden vastgelegd, de invulling daarvan en de afgeleide KPI’s (dus hoe je wilt sturen). ContractSoft maakt gebruik van dashboards waarbij elementen kunnen worden bepaald. Elementen zoals rapportage op basis van Kwaliteit, Geld, Risico’s, Organisatie, Informatie en Tijd.