Acquisitie management

Voor die instellingen die aan actief acquisitie management doen van (onderzoeks)projecten is de Acquisitie Module beschikbaar. In deze module kunnen Aanvragen, RFI/RFP’s, Projectvoorstellen, Reviews, Contractvoorbereiding en Opdrachten/Getekend Contract goed worden geregistreerd en opgevolgd. Faculteiten/vakgroepen/afdelingen kunnen snel nagaan wat de status is van een aanvraag, wie deze in behandeling heeft en welke opvolging er gegeven moet worden per accountmanager. Ook kan er in de Acquisitie Module onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende projectcategorieën, met elk eigen tarieven, financieringsmogelijkheden en contracten. Het grote voordeel van deze Acquisitie Module is dat men een totaaloverzicht heeft van alle in behandeling zijnde projecten, wie welke projecten onder zich heeft, of dat er een accountantsverklaring wordt gevraagd door de subsidieverstrekker/sponsor, wat de geldigheid is van offertes, in welke risicoklasse het project wordt ingedeeld en wat het beschikbare budget is.