Financiering & subsidies

Nadat een projectvoorstel is uitgewerkt in de vorm van een projectbeschrijving, projectstructuur met doorlooptijden en een globale of gedetailleerde begroting in eenheden en kosten, wordt gekeken welke subsidieregeling het beste past bij het project. Hierbij heeft men in Nederland de keuze uit de subsidieverstrekkers Europese Unie, NWO, KNAW en enkele andere subsidieregelingen. Binnen ProjectSoft PM is binnen de financieringsmodule ook de koppeling naar subsidieregelingen en subsidieverstrekkers gemaakt, zodat de onderzoeker of de projectadministrateur op basis van een aantal criteria de meest geschikte subsidieregeling kan zoeken. Vervolgens moet de onderzoeker of de projectadministrateur nagaan of de Eigen Bijdrage voor het project (meestal rond de 35 % van de projectkosten) beschikbaar is bij de faculteit/vakgroep. Wanneer dat het geval is, kan de aanvraag in principe ingediend worden. Met de ondersteunende functionaliteit van de financieringsmodule kunnen zelfs novices op het gebied van subsidieaanvragen snel en volledig een subsidieaanvraag opstellen en indienen.