Planning

Met de portefeuille-, programma en projectfunctionaliteit kan een instelling een lange-, middellange- en korte termijn planning maken van de projecten die men de komende tijd wil gaan uitvoeren. Voor een project wordt gebruik gemaakt van de Gantt Chart om de projectstructuur , de doorlooptijden, mijlpalen en de op te leveren producten weer te geven. Met de Gantt Chart kan men door te schuiven met de doorlooptijden ‘What If’ analyse uitvoeren om te zien wat de meest efficiënte projectstructuur is. Met de precedentierelaties kan men projectenonderdelen aan elkaar linken en nagaan waar eventueel problemen kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van het project (kritiek pad bepaling).

Op een hoog niveau kan per jaar een afdelingsbegroting worden gemaakt voor met name de personele resources en de manier waarop deze resources zijn toegekend aan de projecten. Hiermee kunnen tekorten op personeelsgebied zichtbaar worden gemaakt en kan een beslissing worden genomen om bijvoorbeeld nieuwe onderzoekers aan te trekken of tijdelijk in de tekorten te voorzien door inhuur van onderzoekers.