Portefeuille management

Plan, prioriteer en communiceer uw strategische projectinitiatieven in de Portefeuille en verzeker u ervan dat de strategie in lijn is met de uitvoering. ProjectSoft PM maakt dit mogelijk doordat er vanuit de strategische project initiatieven een volledige drill down bestaat naar de  onderliggende gegevens. Met ProjectSoft PM kunt u elke stap van een projectinitiatief en het daaruit volgende project nalopen, zodat stakeholders de juiste informatie krijgen om gericht te blijven op de doelen, prioriteiten en succesfactoren van uw organisatie.

Bij de opzet van Portefeuilles kunnen verschillende attributen aan de Portefeuille worden toegekend, zoals Belang, Classificatie, Doelen en Thema’s. Veranderingen in belangen, classificaties, doelen en thema’s, als ook het ontstaan van nieuwe ideeën in lopende- of nieuwe projecten vragen om aanpassingen. Daarom heeft ProjectSoft PM een time-stamp op deze attributen aangebracht, zodat ingangsdata van de wijzigingen worden vastgelegd en change management om de impact van de veranderingen in de tijd goed vast te leggen. Een Portefeuille kan één of meer programma’s bevatten, waarvan het relatieve belang in de portefeuille kan worden vastgelegd.

Portefeuille Management is verantwoordelijk voor het vaststellen van een afgewogen en uitgebalanceerde verzameling van initiatieven, notities en onderzoeksvoorstellen, waarmee de strategische doelstellingen van de Portefeuille en daarmee ook de organisatie kunnen worden bereikt. De bovengenoemde attributen zorgen ervoor dat er allerlei dwarsdoorsnedes van de Portefeuille gemaakt kunnen worden.

Bijvoorbeeld elk initiatief, onderzoeksvoorstel, feasibility study of congresorganisatie kunt u met ‘drag and drop’ op eenvoudige wijze uit de verzamelbak met initiatieven en projecten naar de juiste Portefeuille en programma slepen. De opzet van Portefeuille’s kan in de tijd veranderen en ProjectSoft PM legt deze veranderingen vast in versies.