Prognose management

Op basis van de Estimate to Complete kan met behulp van de gerealiseerde eenheden en kosten een prognose worden gemaakt van het resterende project(onderdeel), zodat u tussentijds op elk moment weet of het project ‘in de pas loopt’ of dreigt uit te lopen met alle financiële gevolgen van dien. Met ProjectSoft PM kan de ‘earned value’ van elk project(onderdeel) worden bepaald en daarmee tegelijkertijd de kostenvariantie (CV) en de planningsvariantie (SV). Deze gegevens kunnen goed tot uitdrukking gebracht worden in een ‘polar’ diagram, waarin de kostenvariantie, planningsvariantie,  -verwachting versus afgerond en de indices SPI en CVI kernachtig worden weergegeven.