Programma management

Binnen elke portefeuille kunt u één of meer programma’s definiëren, die elk op hun beurt een aantal samenhangende projecten kunnen bevatten. Voor elk programma kan een Programmabegroting, Totaal Budget per jaar, Budget per Financier, Lange Termijn- en Operationele Doelen en de bij het programma behorende projecten worden gemaakt. ProjectSoft PM verbindt voor u programmagegevens van de onderliggende projecten met elkaar en zo creëert u samenhang, synergie en bevordert u transparantie en inzicht. ProjectSoft PM voorziet in een multi-level planning van projecten binnen programma’s.

In ProjectSoft PM kunt u bij programma’s niet alleen kostenbegrotingen vastleggen, maar ook opbrengstenbegrotingen, terwijl ook minder goed te kwantificeren baten kunnen worden gedefinieerd. Hiermee kan het effect van bepaalde maatregelen, risico’s en doelen worden bepaald. Elke maatregel heeft consequenties en financiële gevolgen. ProjectSoft PM ondersteunt op verschillende manieren een doelgericht en efficiënt kosten-baten management.

Bij zowel initiatieven als projecten in de initiële fase worden alle versies vastgelegd. Voor projecten in de uitvoeringsfase moeten alle wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten worden vastgelegd via change management. ProjectSoft PM aggregeert automatisch informatie over alle onderliggende projecten naar het programma- en portefeuille niveau. Uitloop, kostenoverschrijdingen en escalaties van projecten worden automatisch gesignaleerd in het dasboard van de programma manager.