Project management

Met ProjectSoft PM kunt u bij de opzet van projecten uw eigen methodiek of een standaard methodiek als Prince2 toepassen. U kunt zowel gebruik maken van ‘best practices’ van anderen om uw projecten te modelleren, maar u kunt ook gebruik maken van templates die verschillende subsidieverstrekkers aanbieden om projecten op een snelle en eenvoudige manier op te zetten. Bij het opzetten van projecten kunt u een boomstructuur opzetten in ProjectSoft PM of van de ingebouwde Gantt Chart editor gebruik maken bij het modelleren. Binnen de stap Proposal van de Acquisitie Module kunt u op iteratieve wijze starten met de projectstructuur, vervolgens een globale begroting maken van de vereiste inzet (zowel in geld als in eenheden) en met de Subsidiemodule onderzoeken welke financiering (subsidieregeling) daar het beste bij past. ProjectSoft PM helpt u bij bij indienen van de subsidie-aanvra(a)g(en) en berekent ook de Eigen Bijdrage van de instelling, die nodig is om het project volledig te kunnen financieren.