Real time analyses

Voor elke stakeholder in de (onderzoeks)organisatie is een dashboard beschikbaar, waarmee de betrokkene online in real time alle tussentijdse- en eindresultaten van een projectonderdeel kan bekijken en gebruiken om de projectvoortgang te bewaken en op basis van de vastgelegde gegevens het project(onderdeel) eventueel bij te sturen. Elke functie in het dasboard geeft de actuele stand van zaken weer op het moment van raadplegen, dus geen onvolledig beeld van het project. Bij verschillende functies kan men gebruik maken van analytics van BI, zodat het vergaren van decentraal vastgelegde gegevens in spreadsheets tot het verleden behoort en men snel en adequaat informatie kan verschaffen aan het management en alle andere partijen die daaraan behoefte hebben (en daarvoor geautoriseerd zijn).