Tijd & Kosten registratie management

ProjectSoft PM kent een zeer flexibele tijd registratie module (TRM), waarmee iedere medewerker zijn gewerkte tijd kan registreren voor een specifiek project, alle andere projecten, indirect productieve zaken (bestuurlijke activiteiten, niet projectgebonden uren, verlof/vakantie/ziekte). Ook kunnen verschillende uursoorten gebruikt worden en wordt er rekening gehouden met de bruto beschikbare tijd per week in uren. Deze gegevens zijn geïntegreerd met de capaciteitsmodule, zodat men precies weet welke tijd besteed is aan de projecten en men een inzicht heeft in de beschikbare capaciteit in een periode. DE TRM module maakt gebruik van de beschikbare personeelsgegevens in de HRM/Salarisadministratie. Naast de internetversie is er ook een app beschikbaar voor Apple, Android en Windows om de gewerkte tijd vast te leggen. Via de financiële administratie (Grootboek, Inkoopboek, Debiteuren en Crediteuren) worden de kosten via een interface door geboekt naar het betreffende projectonderdeel in ProjectSoft PM. Dus altijd een volledig overzicht van alle gewerkte tijd en kosten van een projectonderdeel, ongeacht of deze in ProjectSoft PM zelf of in een andere sub-administratie zijn vastgelegd.