Voortgangs management

De projectleider is meestal degene die verantwoordelijke is voor de voortgangsbewaking van een project. In het dashboard van projectleider zijn daarom verschillende tools opgenomen om die voortgangsbewaking goed te kunnen uitvoeren. De uitloop van een projectonderdeel kan meerdere gevolgen hebben, zoals verlenging van de doorlooptijd (consequenties voor inzet van medewerkers en kosten), mijlpalen worden niet gehaald, risico’s zijn niet goed onderkend en bij samenwerking laten partners het soms afweten. Voor elk van de genoemde situaties zijn in het dashboard van de projectleider functies opgenomen, waarmee de consequentie(s) zowel in tabelvorm als in de vorm van grafische overzichten tot uitdrukking worden gebracht. Op basis hiervan kan de projectleider de juiste acties ondernemen om het project zoveel als mogelijk is in lijn te houden met de planning. De voortgangsbewaking is praktisch georiënteerd en geeft de projectleider de juiste gereedschappen om het project met succes te kunnen afronden.