Publieke sector

De publieke sector is de focus markt van ProjectSoft B.V.. Onze oplossingen bieden een zeer goede fit.

ProjectSoft B.V. richt zich binnen de publieke sector op de onderstaande overheden:

Rijk

 • Ministeries
 • Agentschappen
 • Uitvoeringsorganisaties
 • ZBO

Lokaal

 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen

Semi-Overheid

 • Onderzoeksinstellingen
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen
  • Universiteiten (WO)
  • Hogescholen (HBO)
 • Maatschappelijke organisaties

Met ProjectSoft PM kunt u uw projecten beheren en beheersen door bewaking op tijd, geld en materialen.

Bij de opzet van projecten kunt u uw eigen methodiek of een standaard methodiek als Prince2 toepassen. U kunt zowel gebruik maken van ‘best practices’ van anderen om uw projecten te modelleren, maar u kunt ook gebruik maken van templates om projecten op een snelle en eenvoudige manier op te zetten.

ProjectSoft PM maakt het mogelijk om een globale begroting (Top Down) of een detail begroting (Bottom Up) te maken. Voor elk project(onderdeel) kunnen zowel een kosten- als een opbrengstenbegroting worden gemaakt van de benodigde personele- en materiële resources, benodigde materialen en overige kosten. Het is tevens mogelijk om in dit stadium al inzicht te krijgen welke medewerkers binnen elk van de functies eventueel beschikbaar zijn om in het project mee te werken.

Alle financiële gegevens worden in de dashboards voor de projectadministrateur, projectleider, controller en het management vanuit verschillende gezichtspunten belicht. De realisaties worden afgezet tegen de geplande eenheden en kosten. ProjectSoft PM heeft koppelingen met het grootboek, de inkopen, de debiteuren en crediteuren, zodat de realisaties altijd een volledig beeld geven van alle kosten, ongeacht waar die kosten zijn vastgelegd.

De projectleider is meestal degene die verantwoordelijke is voor de voortgangsbewaking van een project. In het dashboard van projectleider zijn daarom verschillende tools opgenomen om die voortgangsbewaking goed te kunnen uitvoeren. De uitloop van een projectonderdeel kan meerdere gevolgen hebben, zoals verlenging van de doorlooptijd (consequenties voor inzet van medewerkers en kosten), mijlpalen worden niet gehaald, risico’s zijn niet goed onderkend en bij samenwerking laten partners het soms afweten. Voor elk van de genoemde situaties zijn in het dashboard van de projectleider functies opgenomen, waarmee de consequentie(s) zowel in tabelvorm als in de vorm van grafische overzichten tot uitdrukking worden gebracht. De voortgangsbewaking is praktisch georiënteerd en geeft de projectleider de juiste gereedschappen om het project met succes te kunnen afronden.

 

Binnen ProjectSoft PM hebben we onder andere specifieke (voor gedefinieerde) toepassingen voor:

 

Universiteiten

Lees meer

Onderzoeksinstellingen

Lees meer

ContractSoft

Het belang van contractbeheer en contractmanagement wordt steeds groter. Het correct registreren, bewaken en managen van contracten is de doelstelling van contractbeheer. Goed contractbeheer vormt de basis voor contractmanagement en zorgt voor efficiëntere processen. Dit geldt zowel voor met uw leverancier als contracten waarbij u als leverancier optreedt.

Bij registratie en -beheer gaat het om de ondersteuning van uw administratieve proces van het registreren en beheren van contracten binnen uw bedrijf. Daarnaast uiteraard ook het fysiek en digitaal beheren van contracten, zodat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats beschikbaar is.

Bij contractmanagement, ondersteunt ContractSoft uw proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd en beheerd. Er wordt bewaakt of alle partijen bij een overeenkomst volledig voldoen aan hun verplichtingen.

ContractSoft is toepasbaar voor de meeste instellingen binnen de publieke sector.

Voor Gemeenten kunt u hier meer informatie vinden.

Lees meerRead more

Consulting

ProjectSoft B.V. is actief op het gebied van (interim) projectmanagement en is gespecialiseerd in het plannen en begeleiden van projecten. Onze projectleiders hebben ruime ervaring op het gebied van projectmanagement en -advisering en zorgen met deze ervaring dat uw projecten op tijd én binnen budget worden opgeleverd.

Tevens hebben we diverse projectmedewerkers beschikbaar op het gebied van: Microsoft netwerken, MS office-applicaties, database administrators (Oracle/Sql), Java ontwikkelaars en ICT consultants. Deze vaktechnische medewerkers zijn beschikbaar voor zowel korte- als langlopende projecten. ProjectSoft is de gespecialiseerde dienstverlener in consulting, ICT en outsourcing. Onze ICT-professionals zijn gespecialiseerd in markt leidende technologieën voor zowel maatwerk als standaard softwarepakketten.

Onze activiteiten draaien om het tot stand komen van toekomstgerichte applicaties, de implementatie van softwarepakketten en de integratie daarvan in bestaande ICT-omgevingen. Wij richten ons vooral op die activiteiten waarvoor klant- en businesskennis noodzakelijk is.

Lees meer