Contractregistratie

Met ContractSoft kunt u zeer veel verschillende soorten van contracten registreren en op een flexibele wijze, waarbij per contracttype verschillende informatie kan/moet worden vastgelegd. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 • Contractsoort/contracttype
 • Contractnummer (automatische nummering) en contractnaam
 • Meerdere velden waarin contractnummers uit andere systemen kunnen worden vastgelegd
 • Contractwaarde met eventueel meerdere budgetcodes
 • Meerdere valuta
 • Overhead (bedrag of percentage)
 • Relatie met andere contracten
 • Begin- en einddatum contract
 • Contracteigenaar
 • Automatische verlenging
 • Opzegperiode bij automatische verlenging
 • Deadlines (soort deadline met naam medewerker die verantwoordelijk is)
 • Mijlpalen
 • Prioriteit (hoog, midden of laag)
 • Risico (groot, middel of klein)
 • Geheim
 • Projecten
 • Workflow per contractsoort

 

Binnen ContractSoft is het mogelijk om minimaal te starten van het registreren van contractgegevens, en daarmee een succesvolle implementatie te ondersteunen. Later kunnen additionele (en andere verplichte) gegevens worden vastgelegd.

 

Per contractsoort kan de benodigde workflow worden vastgelegd. Dit betekent dat elk contract langs het vastgestelde pad zal gaan, de gebruiker krijgt alleen die contracten waar hij/zij een actie op moet ondernemen. Al deze contracten waarvoor een actie nodig is komen in het dashboard van de gebruiker. Indien dit bij de opzet van de workflow is meegegeven zal de gebruiker tevens een e-mail ontvangen als er een actie van hem/haar wordt verwacht.