Resource management

Met de Capaciteitsplanning van ProjectSoft PM kunnen zowel beperkte personele- als materiële resources worden ingezet op strategische meerjarenplanning, als op de tactische- en operationele planning van afdelingen of de gehele organisatie. Bij de tactische planning kan men een reservering maken op een hoog niveau (op basis van functiecategorieën voor personeel en standaard apparatuur voor materiële resources). Pas bij de operationele planning hoeft men de definitieve afstemming tussen de benodigde personele- en materiële resources te maken. Bij de beschikbaarheid in een bepaalde periode wordt rekening gehouden met de bruto beschikbare capaciteit verminderd met de toewijzing aan andere projecten, verlof/ziek/afwezigheid en indirect productieve zaken. Bij de materiële resources kan rekening worden gehouden met periodiek- en groot onderhoud en uitval. Er zijn koppelingen voorzien met HRM/MM applicaties van derden.